Teenuse tingimused

Palun lugege neid hoolega kuna need annavad olulist informatsiooni teenuse kohta

Järgnevad loetleme Paytailor OÜ poolt pakutava lahenduse (edaspidi: Lahendus) põhilised tingimused. Palun lugege neid hoolega kuna need annavad olulist informatsiooni kaupmehe (edaspidi: Kaupmees) ja Paytailor OÜ vahelise lepingu osas. Paytailor OÜ, registri kood 12345678, Posti 39-2, 71005 Viljandi, Eesti, e-post: support@paytailor.com edaspidi (edaspidi: Paytailor).

Tarkvara kasutamise tingimused ja litsents

  1. Lahenduse kasutamiseks paigaldatakse Kaupmehe nutiseadmesse Paytailor’i loodud Tarkvara ning Kaupmehel on õigus Tarkvara vastavalt lepingule kasutada.
  2. Paytailor annab lepingu alusel territoriaalselt Eesti Vabariigiga piiratud lihtlitsentsi Kaupmehele Tarkvara kasutamiseks lepingus sätestatud eesmärgil ja viisil (edaspidi: Litsents). Litsentsi alusel on Kaupmehel õigus kasutada tarkvara korraga ühes nutiseadmes või ühe kasutaja kontoga.
  3. Kaupmees peab Tarkvara kasutamisel lähtuma Paytailor’i juhistest ning piirangutest. Tarkvara ilma loata levitamine, kopeerimine, kolmandate isikute seadmetele paigaldamine ja muutmine on keelatud.

Maksetehing

  1. Lahenduse alusel on lubatud arveldada Teenuste eest, mille tasu koos käibemaksuga ei ületa 50 eurot.
  2. Kaupmees ei tee klientidele maksetehingute osas sularahatagastusi.

Teenuse osutamine ja selle kvaliteet

  1. Kaupmees vastutab kliendi ees osutatava teenuse sisu eest ning Kaupmehel peavad olema kõik õigused, litsentsid ning load, mis on vajalikud teenuse haldamiseks ja pakkumiseks.
  2. Kaupmees osutab Klientidele teostuselt ja tehniliselt kvaliteetset teenust.
  3. Kaupmees on kliendi teenusega seotud probleemide lahendaja. Kaupmees tagab, et klientidele osutatava teenusega oleks korraldatud klienditeeninduse olemasolu. Kaupmees vastutab kõikide teenusega seotud kliendi pretensioonide ja probleemide vastuvõtmise ja lahendamise eest.
  4. Kaupmees täidab kõiki teenuse osutamisega seotud regulatiivseid ja seadusandlikke nõudeid, sh teenus peab olema vastavuses õigusaktide ja heade kommetega.
  5. Kaupmehe kauplemisvõtted teenuse reklaamimisel, st Kaupmehe tegevus, tegevusetus, teguviis või esitusviis, kommertsteadaanne, sh reklaam ja turustamine, mis on otseselt seotud teenuse reklaamimisega Kliendile, peavad olema kooskõlas õigusaktidega, häid kombeid ja kaubandustavasid arvestavad ning kliendi suhtes ausad, ega tohi olla eksitavad, solvavad või mitmeti mõistetavad.

Abi ja kasutajatugi

+372 5376 7338
help[at]paytailor.com
support[at]paytailor.com (Kaupmehed)

info[at]paytailor.com
sales[at]paytailor.com


Paytailor sotsiaalmeedias


Teenuse tingimused

Paytailor OÜ

Pärnu mnt 148,
11317 Tallinn,
Eesti

Paytailor Limited

Sailsbury House, London Wall
EC2M 5QZ London,
United Kingdom